วิธีทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน

23865 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน

ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราคิดถึงวิธีการกำจัดขยะ เรามักจะคิดถึง ขยะพลาสติก เป็นอย่างแรกๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุด คิดเป็นอัตราส่วนถึง 64% เป็นขยะที่มีกันทุกครัวเรือน เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน ถึงแม้ว่าขยะประเภทนี้จะสามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเอง ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็จำเป็นต้องใช้เวลา และอาจทำให้สภาพแวดล้อมรอบบ้านของคุณเต็มไปด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์ ยังไม่นับปัญหาจากสัตว์และแมลง สิ่งสกปรกต่างๆ ที่จะตามมาพร้อมพาหะของโรคมากมาย

มาเปลี่ยนเศษอาหารเหลือใช้ให้กลายเป็นปุ๋ยคุณภาพ ต่อยอดประโยชน์จากขยะ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และสิ่งแวดล้อมดีๆ ที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยมือคุณเอง

อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ: https://www.bltbangkok.com/news/20369/ 

 


ขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ มีอะไรบ้าง?

ขยะเปียก ขยะเศษอาหาร หรือขยะในครัวเรือนที่เหมาะกับการนำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ควรเป็นขยะประเภทสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายง่าย หรือหากเป็นเศษอาหารในชีวิตประจำวัน ก็ควรเป็นอาหารประเภทที่ไม่มีแกนแข็ง เนื้อไม่หยาบ และมีเปลือกหุ้มที่ไม่หนาจนเกินไป เพื่อให้จุลินทรีย์และแบคทีเรียสามารถย่อยสลายออกมาเป็นปุ๋ยได้ง่ายๆ

ตัวอย่างเศษขยะที่สามารถนำมาแปรรูป
 • ปลา เนื้อสัตว์
 • กระดูก เปลือก และกระดองของสัตว์
 • ผัก ผลไม้ เมล็ดผลไม้
 • เศษอาหารสด เศษเปลือกไข่
 • กากกาแฟ รวมถึงมูลสัตว์
ตัวอย่างเศษขยะที่ไม่ควรนำมาแปรรูป
 • กิ่งไม้ ใบไม้
 • กระดาษ เศษผ้าต่างๆ
 • โลหะ พลาสติก หรือกระจก
 • น้ำมัน ยาฆ่าเชื้อ สารฟอกขาว
 • ผักที่หยาบหรือแข็ง เช่น แกนข้าวโพด

 


วิธีกำจัดขยะเศษอาหาร เปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยที่มีวิธีการทำไม่ยุ่งยาก สามารถทำได้หลากหลายวิธี และทำได้ทุกครัวเรือน โดยหลักการหลักๆ ของการหมัก ก็คือการใช้ประโยชน์จากกลุ่มจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายในดินที่มีอยู่เดิม มาทำหน้าที่ย่อยสลายขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์ หรือเศษอาหารภายในถังหรือภาชนะสำหรับหมัก

โดยภาชนะสำหรับการทำปุ๋ยหมักมีหลากหลายตามความถนัดของแต่ละบ้าน อาทิ

ถังย่อยเศษอาหาร

ถังย่อยเศษอาหาร หรือ ถังพลาสติก เป็นถังที่ถูกสร้างมาเพื่อทำหน้าที่ย่อยเศษอาหารเหลือทิ้ง ให้กลายเป็นปุ๋ยเพื่อนำไปใช้งานต่อ โดยตัวถังมีการเจาะรูระบาย หรือเจาะรูก้นถังเพื่อฝังลงไปในดิน โดยหลักการหมัก จะเป็นการหมักโดยกระบวนการของจุลินทรีย์แบบใช้ก๊าซออกซิเจนซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นน้อยมากเมื่อเทียบกับการหมักแบบอื่นๆ ดังนั้น ก๊าซออกซิเจนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับถังย่อยเศษอาหาร โดยการออกแบบถังจะมุ่งเน้นให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทของอากาศ เพื่อให้ก๊าซออกซิเจนเดินทางเข้าสู่ถังหมักได้อย่างทั่วถึง และทำให้การย่อยเศษอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งแหล่งกำเนิดพลังงานกระบวนย่อยสลายที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าก๊าซออกซิเจน คือแสงอาทิตย์ โดยตัวถังย่อยเศษอาหาร เป็นถังที่สามารถเก็บความร้อนได้ดี ช่วยในการหมุนเวียนของอากาศภายในถัง และยังช่วยให้จุลินทรีย์ในถังเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเพื่อไม่ให้เศษอาหารในถังส่งกลิ่นรบกวนการอยู่อาศัย ถังประเภทนี้จึงมีฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นไม่พึงประสงค์หลุดรอดออกมา เพราะนอกจากจะเป็นการป้องกันกลิ่นรบกวนแล้ว ยังช่วยป้องกันหนู แมลงวัน หรือสัตว์มาคุ้ยอาหารในถังอีกด้วย

งบประมาณของถังย่อยเศษอาหาร อยู่ที่ราวๆ 390-920 บาท

หลุมขยะเปียก หรือถังขยะหลุม

เป็นอีกหนึ่งวิธีการกำจัดขยะจากเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย์ที่ได้รับความนิยม ด้วยราคาที่ค่อนข้างถูก สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด และมีวิธีการหมักย่อยเศษอาหารคล้ายคลึงกับถังย่อยเศษอาหาร

โดยวิธีการทำหลุมขยะเปียก สามารถทำได้โดยการ

1. เลือกภาชนะที่จะนำมาทำเป็นหลุมขยะเปียก โดยส่วนมากจะเป็นถังและตะกร้าพลาสติกทั่วๆ ไปที่หาได้ตามท้องตลาด สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับบ้านของคุณ

2. คว่ำถังพลาสติกขนาดเล็กลงในตะกร้า โดยให้มีความลึกลงไปจากปากตะกร้าประมาณ 5 -10 เซนติเมตร โดยจะต้องเหลือช่องของตะกร้าขึ้นมาจากปากถังที่คว่ำลงไป ประมาณ 2 ช่อง จากนั้นทำการตัดก้นถังพลาสติกใบเล็กออก

3. คว่ำถังพลาสติกขนาดใหญ่ลงบนปากตะกร้าให้พอดี จากนั้นนำเชือกมาผูกมัดให้ติดกัน ตัดก้นถังใบใหญ่ออกและส่วนที่ตัดออกนำมาทำเป็นฝาปิด

กรรมวิธีการย่อยเศษอาหารจะเป็นการใช้จุลินทรีย์และแบคทีเรียในดินในการย่อยสลาย เช่นเดียวกับถังย่อยเศษอาหาร เน้นความสะดวกในการหมุนเวียนถ่ายเทของอากาศ เพื่อให้การย่อยสลายเศษอาหารมาทำปุ๋ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

งบประมาณของหลุมขยะเปียก อยู่ที่ราวๆ 250-500 บาท


เครื่องย่อยเศษอาหาร

เครื่องย่อยเศษอาหาร เป็นวิธีการย่อยเศษอาหารแนวใหม่ เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่สำหรับการกำจัดเศษอาหารแบบอื่นๆ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอเวลานาน โดยวิธีการย่อยเศษอาหารของเครื่องย่อยเศษอาหาร จะเป็นการใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ (เครื่องย่อยสลายจุลินทรีย์) จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องย่อยเศษอาหารประเภทนี้จะใช้ไฟฟ้าในการช่วยย่อยและช่วยเพิ่มความร้อนในการอบ เป็นวิธีง่ายๆ ที่สามารถติดตั้งเพื่อใช้งานได้ในทุกครัวเรือน ช่วยลดปริมาณขยะเศษอาหาร ขยะอินทรีย์ แถมยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

ความโดดเด่นของเครื่องย่อยเศษอาหาร

 • เป็นเครื่องมือในการกำจัดขยะเศษอาหารแนวใหม่ ใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั๊กเปิดเครื่อง แยกน้ำออกจากเศษอาหารก็สามารถเทใส่ลงไปได้จนกว่าจะเต็ม
 • มีฟังก์ชั่นทันสมัย สามารถลดความชื้น อบความร้อน ลดกลิ่น และย่อยขยะเศษอาหารได้รวดเร็ว
 • เครื่องย่อยสลายจุลินทรีย์ เพียงเติมจุลินทรีย์แค่ครั้งเดียว ก็จะมีการเพิ่มปริมาณออกมาตลอด จึงหมุนเวียนเป็นวงจรกำจัดขยะได้เรื่อยๆ
 • เปลี่ยนขยะเศษอาหารออกมาเป็นปุ๋ยออแกนิค 100% ได้ค่า NPK ตามมาตรฐาน
โดยงบประมาณของเครื่องย่อยเศษอาหาร อยู่ที่ราวๆ 25,000 บาท ขึ้นไป

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก :

https://www.greennetworkthailand.com/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-green-cone/ 

https://home.kapook.com/view220612.html 

https://bestreview.asia/best-food-waste-disposal/ 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ถังย่อยเศษอาหาร

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้