ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ หากได้ทำการชำระเงินแล้ว ต้องการยกเลิกเนื่องจากเปลี่ยนใจและต้องการคืนเงินโปรดแจ้งผู้ขายภายในเวลา 15.00น. ของวันที่ท่านทำการสั่งซื้อเท่านั้น หากท่านชำระด้วยวิธีการโอนเงิน ผู้ขายจะไม่สามารถโอนเงินคืนให้ลูกค้าได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญ และผู้ขายจะติดต่อแจ้งรายละเอียดวิธีการคืนเงินให้ท่านทราบ โดยค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นผู้ที่เป็นฝ่ายดำเนินการขอยกเลิกจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

  1. ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนสินค้าก่อนสินค้าถูกจัดเตรียมไปยังขนส่งได้ ภายใน 15.00น. ของวันที่สั่งสินค้า
  2. การเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะกรณีที่รายละเอียดสินค้าผิดจากที่ผู้ขายระบุไว้ หรือไม่สามารถจัดหาสินค้าตามคำสั่งได้เท่านั้น
  3. สภาพสินค้า, ป้ายราคา, ฉลากสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน ต้องอยู่ในสภาพดี ยังไม่ผ่านการใช้งาน
  4. การเรียกเก็บ/จัดส่งสินค้าคืน รวมถึงค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น โดยค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นผู้ที่เป็นฝ่ายดำเนินการขอยกเลิก/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
  5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่/คืนเงิน หลังจากได้รับสินค้าคืน
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้